08.12.2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
  2. Код за ЄДРПОУ: 03481328
  3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3792960, (044) 3792963
  5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

08.12.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ „БУДТРАНС” відповідно до Статуту товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства. Зміст рішення: припинення повноважень членів правління та обрання членів правління на новий строк. Обгрунтування змін: закінчення терміну дії повноважень членів правління. Підстава змін: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №3/2017 від 08.12.2017 р.

Припинила повноваження Т.в.о. Голови правління Бондаренко Марина Володимирівна. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.10.2014 р.
Припинив повноваження член правління Топко Валерій Васильович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.10.2014 р.
Припинив повноваження член правління Довгасенко Костянтин Васильович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.10.2014 р.
Припинив повноваження член правління Сербин Павло Юрійович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.10.2014 р.
Припинив повноваження член правління Степанов Сергій Миколайович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.10.2014 р.
Усі посадові особи, повноваження яких припинено, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.
Обраний Голова правління Григорович Олександр Іванович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 75,4352%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 397770 грн. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: радник Міністра, директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики та продовольства України, радник ПАТ „Миронівське ХПП”, заступник Голови правління, виконуючий обов’язки Голови правління ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 39777 акцій.
Обрана член правління, заступник Голови правління Бондаренко Марина Володимирівна. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПрАТ «БУДТРАНС», тимчасово виконуючий обов’язки Голови правління ПрАТ «БУДТРАНС». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Обраний член правління Топко Валерій Васильович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ТОВ «Автоцентр», член правління ПрАТ „БУДТРАНС”, директор ТОВ «КАР СЕРВІС СТО». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Обраний член правління Довгасенко Костянтин Васильович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Приватний підприємець, член правління ПрАТ „БУДТРАНС”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Обраний член правління Степанов Сергій Миколайович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Адвокатського об`єднання «Самсон», член правління ПрАТ „БУДТРАНС”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Усі обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, Зазначені особи не надали згоду на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова правління Григорович О.І.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 08.12.2017
(дата)

 

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар