Архіви рубрики ‘особлива інформація’

Особлива інформація 23.04.2021 № 2

Посилання на текст в форматі *.pdf — Особлива iнформацiя №1 ПрАТ Будтранс вiд 090419 посадовi особи

19.03.2020 про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» (код за ЄДРПОУ 03481328)повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та проект їх порядку денного

Особлива інформація 09.04.2019 15:00

Посилання на текст в форматі *.pdf — Оcоблива інформація №2 ПрАТ Будтранс від 090419 — згода на правочини

Особлива інформація 09.04.2019 14:40

Посилання на текст в форматі *.pdf — Особлива iнформацiя №1 ПрАТ Будтранс вiд 090419 посадовi особи

Повідомлення про голосуюч і акції до загальних зборів акціонерів на 09.04.2019 р.

Посилання на повідомлення у форматі *.pdf — Додаткова інформація ПрАТ Будтранс до зборів 090419.pdf

05.03.2019 про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» (код за ЄДРПОУ 03481328)повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та проект їх порядку денного

Повідомлення про виникнення особливої інформації 05.09.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про голосуючі акції до загальних зборів акціонерів на 24.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»