Архіви рубрики ‘Особлива інформація 2018’

Повідомлення про виникнення особливої інформації 05.09.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про голосуючі акції до загальних зборів акціонерів на 24.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»

Додаткова інформація ПрАТ БУДТРАНС до загальних зборів акціонерів на 24.04.2018

Додаткова інформація ПрАТ „БУДТРАНС” до загальних зборів акціонерів на 24.04.2018 згідно част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 24.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» (код за ЄДРПОУ 03481328)повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та проект їх порядку денного