До уваги акціонерів!

До уваги акціонерів!
 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДТРАНС»
(код ЄДРПОУ 03481328, м. Київ, провулок Карельський,5)
 
Приватне акціонерне товариство «Будтранс» (код ЄДРПОУ 03481328, м. Київ, провулок Карельський, 5) (надалі — Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2012 року о 10.00 за адресою: м. Київ, провулок Карельський, 5, 2-й поверх, приймальня,
з наступним порядком денним:
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2011 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
Відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Відкликання та обрання ревізора Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів – 24 квітня 2012 року.
З інформацією (документами), що стосуються питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери Товариства можуть ознайомитись під час підготовки до проведення чергових Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, провулок Карельський, 5, приймальня у робочі дні з 10.00 до 16.00. Контактна особа Будніченко Тамара Михайлівна, телефон для довідок 573-30-32.
Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись з 9.00 до 9.45 години за адресою: м. Київ, провулок Карельський, 5, 2-й поверх, приймальня.
Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді до Правління Товариства за адресою: м. Київ, провулок Карельський, 5, приймальня.
Наглядова Рада ПрАТ «Будтранс»
Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар