Додаткова інформація ПрАТ БУДТРАНС до загальних зборів акціонерів на 24.04.2018

Додаткова інформація
ПрАТ „БУДТРАНС” до загальних зборів акціонерів на 24.04.2018
згідно част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”

 

а)Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом надату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,а саме: на 16.03.2018 р.  загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 52730 штук, загальна кількість голосуючих  акцій 44227 штук.

б)Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

—  Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.

—  Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

—  Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у  загальних зборах акціонерів може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) відповідних вищезазначених документів, а також у разі відсутності даних про акціонера в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному за три  робочих дні до дня проведення  загальних зборів акціонерів, станом на 18.04.2018 року на 24.00 год.

Голова правління

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар