Повідомлення про голосуючі акції до загальних зборів акціонерів на 24.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
Читати далі »

Додаткова інформація ПрАТ БУДТРАНС до загальних зборів акціонерів на 24.04.2018

Додаткова інформація
ПрАТ „БУДТРАНС” до загальних зборів акціонерів на 24.04.2018
згідно част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства” Читати далі »

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 24.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
(код за ЄДРПОУ 03481328)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та проект їх порядку денного Читати далі »

08.12.2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Читати далі »

21.04.2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Читати далі »

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річний звіт ПрАТ «БудТранс» 2016 року звіт 2016 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річний звіт ПрАТ «БудТранс» 2015 року звіт 2015 року

Рішення наглядової ради про зміну складу посадових осіб

27.10.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Читати далі »

Призначення Ревізора ПрАТ «Будтранс»

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» Читати далі »

РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «БУДТРАНС» за 2013 рік

 Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії. Читати далі »