Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річний звіт ПрАТ «БудТранс» 2016 року звіт 2016 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річний звіт ПрАТ «БудТранс» 2015 року звіт 2015 року

Рішення наглядової ради про зміну складу посадових осіб

27.10.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Читати далі »

Призначення Ревізора ПрАТ «Будтранс»

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» Читати далі »

РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «БУДТРАНС» за 2013 рік

 Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії. Читати далі »

Зміни у керівному складі ПрАТ»Будтранс»

03.02.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Читати далі »

Звільнення Ревізора ПрАТ «Будтранс»

23.10.2013
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Читати далі »

РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «БУДТРАНС» за 2012 рік

До уваги акціонерів!
Пропонуємо Вам ознайомитися з даними річного звіту ПрАТ «БУДТРАНС» за 2012 рік. (завантажити архів ZVIT_BUDTRANS_za_2012_new) Читати далі »

Призначення нового Головного бухгалтера ПрАТ «БУДТРАНС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Читати далі »

Звільнення Головного бухгалтера ПрАТ «БУДТРАНС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Читати далі »