Повідомлення про голосуючі акції до зборів на 22.04.2020 р.

Посилання на повідомлення у форматі *.pdf — Додаткова інформація ПрАТ Будтранс до зборів 220420.pdf

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»

у відповідності до ч.4 ст. 35 Закону України „Про акціонерні товариства” не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів акціонерів (21.04.2020), повідомляє інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме:

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

15.04.2020 станом на 24:00.

Загальна кількість акцій: 52730 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій: 44227 шт. простих іменних акцій.

Голова правління                                                   Григорович О.І. 

Дата повідомлення: 17.04.2020

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар