Призначення нового Головного бухгалтера ПрАТ «БУДТРАНС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Будтранс»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03481328
1.4. Місцезнаходження емітента: пров. Карельський, 5, м. Київ, 02094
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 044573-30-34, 578-30-32
1.6. Електронна поштова адреса емітента: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http:// bud-trans.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Згідно Наказу № 21-к від 03.09.2012 р. Голови правління ПрАТ „Будтранс” відбулись зміни у складі посадових осіб товариства. Підстава такого рішення – Заява про призначення на посаду від 03.09.2012 р.
Призначено на посаду:
Головний бухгалтер Бондаренко Марина Володимирівна, паспорт СН №625620 вид. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 23.01.1998 р., призначена на невизначений строк. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі, 0 акцій.
Призначена посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада – заступник директора СПД Прокопенко м.Київ.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Голова правління Скупенко Олексій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 03.09.2012
(дата)

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар