Річний звіт 2015 року

Перелік файлів річного звіту за 2015 рік емітента ПрАТ „Будтранс”

Назви розділів річного звіту за 2015 рік Назви файлів
1. Основні відомості про емітента: list1_2015.pdf
2. Інформація про засновників емітента та кількість і вартість акцій list2_2015.pdf
3. Інформація про посадових осіб емітента: list3_2015.pdf
5. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. list5_2015.pdf
7. Інформація про загальні збори акціонерів. list7_2015.pdf
9. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. list9_2015.pdf
Опис бізнесу. list11_2015.pdf
10. Відомості про цінні папери емітента. list10_2015.pdf
12. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. list12_2015.pdf
13. Річна фінансова звітність
а) Форма №1-м – Баланс
б) Форма №2-м – Звіт про фінансові результати.
forma1_2015.pdf
forma2_2015.pdf
16. Текст аудиторського висновку (звіту). vysnovok_2015.pdf
Зміст та примітки. zmist_2015.pdf
Звіт одним файлом Zvit_2015.pdf