Річний звіт 2011

Перелік файлів річного звіту за 2011 рік емітента ПрАТ „Будтранс”

Назви розділів річного звіту за 2011 рік Назви файлів
1. Основні відомості про емітента: List1.pdf
2. Інформація про засновників емітента та кількість і вартість акцій List2.pdf
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. List3.pdf
4. Інформація про посадових осіб емітента: List4_1.pdf
List4_2.pdf
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. List5.pdf
6. Інформація про загальні збори акціонерів. List6.pdf
7. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. List7.pdf
8 Відомості про цінні папери емітента (в т.ч. випуски акцій). List8.pdf
9 Опис бізнесу. List9.pdf
10. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

в) інформація про зобов’язання емітента.

List10_1.pdfList10_2.pdf

List10_3.pdf

11. Особлива інформація про емітента. List11.pdf
12. Інформація про стан корпоративного управління. List12_1.pdf
List12_2.pdf
List12_3.pdf
13. Річна фінансова звітністьа) Форма №1-м – Баланс

б) Форма №2-м – Звіт про фінансові результати.

Forma1_m.pdf

Forma2_m.pdf

14. Зміст та примітки. Zmist.pdf
15. Звіт одним файлом Zvit_2011.pdf