Рішення наглядової ради про зміну складу посадових осіб

27.10.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»

2. Код за ЄДРПОУ: 03481328

3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445733102 0445733102

5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про  зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

27.10.2014 р. Наглядова рада прийняла  рішення про зміну складу посадових осіб. Зміст рішення: припинення  повноважень членів Правління  та обрання членів Правління  на новий строк. Обгрунтування змін: закінчення терміну дії повноважень членів Правління.

        Припинила повноваження тимчасово виконуючий обов’язки Голови правління Бондаренко Марина Володимирівна.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.02.2014 р.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

        Припинив повноваження член правління Топко Валерій Васильович.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.10.2011 р.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

         Припинив повноваження член правління Вербовський Валерій Вікторович.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р.  Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.10.2011 р.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

         Припинив повноваження член правління Сербин Павло Юрійович.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р.   Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.10.2011 р.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

         Припинив повноваження член правління Степанов Сергій Миколайович.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р.   Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.10.2011 р.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

         Обрана член правління і тимчасово виконуючий обов’язки Голови правління Бондаренко Марина Володимирівна.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: як член правління – на 3 роки, як тимчасово виконуючий обов’язки Голови правління — на невизначений строк. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора СПД Прокопенко, головний бухгалтер ПрАТ «БУДТРАНС», тимчасово виконуючий обов’язки Голови правління ПрАТ «БУДТРАНС». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

         Обраний член правління Топко Валерій Васильович.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р.   Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор ПП «Моноліт»,  Генеральний директор ТОВ «Автоцентр», член правління ПрАТ „БУДТРАНС”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

          Обраний член правління Довгасенко Костянтин Васильович.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р.   Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: служба в органах внутрішніх справ, в  Управлінні МВС України на Південно-Західній залізниці, помічник адвоката ФОП Пончук Юрій Павлович. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

         Обраний член правління Сербин Павло Юрійович.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: менеджер Будівельної  компанії «Інтегралбуд», директор ТОВ «ВМА Консалтинг»,  член правління ПрАТ „БУДТРАНС”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

         Обраний член правління Степанов Сергій Миколайович.

Підстава: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №27/10-14 від 27.10.2014 р.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: юрисконсульт ТОВ «Укрмостобуд»,  член правління ПрАТ „БУДТРАНС”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. <

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Т.в.о. Голови правління

Бондаренко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

27.10.2014

(дата)

 

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар