Зміни в керівному органі ПрАТ «БУДТРАНС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Будтранс»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03481328
1.4. Місцезнаходження емітента: пров. Карельський, 5, м. Київ, 02094
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 044573-30-34, 578-30-32
1.6. Електронна поштова адреса емітента: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http:// bud-trans.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
30.04.2012р. достроково припинено повноваження діючого складу Наглядової Ради та Ревізора ПрАТ „Будтранс”. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1-3004 від 30.04.2012р. ).
Звільнено з посад:
— Голова Наглядової ради Мряченко Олександр Леонідович;
— член Наглядової ради Гапіченко Володимир Кузьмич.
— Ревізор Мельников Валерій Вікторович.
Голова Наглядової ради Мряченко Олександр Леонідович перебував на посаді члена Наглядової ради з 25.10.2011 р., а Голови Наглядової ради – з 23.12.2011 р., частка в статутному капіталі емітента 0,0019%.
Член Наглядової ради Гапіченко Володимир Кузьмич перебував на посаді з 08.04.2011р., частка в статутному капіталі емітента 0,2790 %.
Ревізор Мельников Валерій Вікторович. перебував на посаді з 08.04.2011р., частка в статутному капіталі емітента 0,5386 %.
Призначено строком на 3 роки членів Наглядової Ради ПрАТ «Будтранс» у кількості 3 –х осіб: Григорович Лариса Володимирівна, Зуєвич Марія Василівна, Гапіченко Володимир Кузьмич, а також Ревізора Касмінко Наталію Анатоліївну. Підстава: обрання за рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будтранс» (Протокол №1-3004 від 30.04.2012 р.).
В цей же день засіданням Наглядової ради повноваження членів Наглядової ради розподілені наступним чином.
— Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна;
— Член Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна;
— Член Наглядової ради Гапіченко Володимир Кузьмич.
Підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ „Будтранс” (Протокол №10/30-04 від 30.04.2012 р.).
Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна володіє пакетом акцій емітента в кількості 1355 шт. простих іменних акцій, частка в статутному капіталі емітента 2,5697 %. Попередня посада і на даний час: зам. Генерального директора ТОВ «Автоцентр”.
Член Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна володіє пакетом акцій емітента в кількості 1237 шт. простих іменних акцій, частка в статутному капіталі емітента 2,3459 %. Попередня посада: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ПрАТ „Будтранс”, на даний час — пенсіонерка.
Член Наглядової ради Гапіченко Володимир Кузьмич володіє пакетом акцій емітента в кількості 147 шт. простих іменних акцій, частка в статутному капіталі емітента 0,2790 %. Попередні посади: інженер-наладчик «Укрнафтопродуктбуд», член Наглядової ради ПрАТ „Будтранс”.
Ревізор Касмінко Наталія Анатоліївна часткою у статутному капіталі емітента не володіє.Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 шт. простих іменних акцій. Попередня посада: Банк „УкрАгро”, начальних відділу по цінних паперах та фондовому ринку, на. На даний час обіймає посаду: Банк „Даніель”, начальних відділу по цінних паперах та фондовому ринку.
Кожна звільнена чи призначена посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Усі звільнені та призначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не надали.

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар